ODR - Nowy obowiązek prawny
od 9 stycznia 2016!
Pomożemy Ci przygotować się na tę zmianę!

O NOWELIZACJI


Nową podstawą prawną jest Rozporządzenie UE nr 524/2013.
Nowelizacja weszła w życie 9 stycznia 2016 r.
Celem nowych regulacji jest:
 • powiadomienie klientów o alternatywnych metodach rozwiązywania sporów w relacjach B2C jak i B2B
 • umożliwienie rozwiązanie konfliktów na dużych odległościach
 • ochrona praw konsumentów w całej UE
Atuty nowelizacji:
 • obniżenie kosztów procesu
 • krótszy czas rozwiązania konfliktu
 • wzrost zaufania do zakupów online w RP oraz w całej UE
Nowelizacja wymaga od przedsiębiorców:
 • wprowadzenia obowiązków informacyjnych
 • zmiany regulaminu sklepu
Bardzo zależy mi na profesjonalnym wizerunku firmy - nie mogę pozwolić sobie na błędy oraz ponoszenie ich prawnych konsekwencji. Zdecydowałem się zaufać ekspertom z e-Alliance. Polecam to rozwiązanie każdemu, kto ceni swój czas.

pralinka.pl
W e-Alliance najbardziej lubię to, że jestem spokojny o wszystkie dokumenty, klauzule, regulaminy. Nie tylko przestałem przejmować się zmianami przepisów, lecz także często konsultuję indywidualne aspekty mojego sklepu i zdobywam cenną wiedzę.

swiat-agd.com.pl

Zaufali nam

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Są to przykłady zapisów regulaminu/umowy, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami, rażąco naruszają interesy konsumentów lub nie zostały ustalone indywidualnie.

Obecność jednej klauzuli niedozwolonej w regulaminie strony internetowej wiąże się z prawnymi konsekwencjami: kara w wysokości ok. 1000 złotych, grzywna do 10% przychodu za zeszły rok obrotowy, koszty publikacji wyroku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz utrata reputacji marki z uwagi na to, że informacja o przedsiębiorcy trafi do Rejestru Klauzul Niedozwolonych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Nowa ustawa wejdzie w życie 25 grudnia 2014 r. Celem nowych regulacji jest uproszczenie i aktualizacja przepisów oraz doprecyzowanie pojęć i usunięcie niepożądanych luk w prawie. Jest reakcją na potencjał drzemiący w sprzedaży internetowej. Nowelizacja ma na celu dostarczenie pewności zakupów konsumentom i przedsiębiorców, a także eliminację barier w e-handlu. Jeśli chodzi o kwestie techniczne - nowelizacja narzuca przedsiębiorcy nowy obowiązek informacyjny na stronie www oraz w regulaminie sklepu internetowego. Dyrektywa wymaga od Państw Członkowskich określenia procedury nakładania kar na przedsiębiorców, którzy nie wypełnią obowiązków informacyjnych i nie zmienią regulaminów sklepów internetowych.
Regulamin to wzorzec umowny i nośnik postanowień umów zawieranych na odległość. Wykorzystywany jest w obrocie m.in. w sklepach i serwisach internetowych. Regulamin to dokument przygotowywany w sposób jednostronny przez przedsiębiorcę. Musi być napisany w sposób niebudzący wątpliwości, czyli w sposób jasny i zrozumiały dla osoby czytającej, czyli konsumenta. Przedsiębiorca musi przekazać treść regulaminu w całości w taki sposób, żeby konsument mógł się z nią zapoznać. Nowelizacja narzuca przedsiębiorcy nowy obowiązek informacyjny, m.in. w regulaminie sklepu. Najpóźniej w chwili wyrażenia woli przez konsumenta związania się umową tzn. najpóźniej na początku składania zamówienia, przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy ma obowiązek w sposób jasny i zrozumiały poinformować m.in. o trybie, terminie i sposobie wykonania prawa odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni, a także zapewnić wzory formularza odstąpienia od umowy (poznaj wszystkie obowiązki – linkujemy do formularza kontaktowgo). Przy pisaniu regulaminu należy mieć także na uwadze kwestie klauzul niedozwolonych
Brak informacji na przyciski z zamówieniem „transakcja z obowiązkiem zapłaty” skutkuje tym, że umowa jest niezawarta, co w praktyce oznacza, że konsument nie będzie musiał odbierać przesyłki, a sprzedawca nie będzie miał podstaw do zwrotu poniesionych kosztów. Brak informacji o dodatkowych opłatach – sprzedawca sam będzie musiał je ponieść. Brak odpowiednio umieszczonej informacji o prawie odstąpienia od umowy przedłuży okres skorzystania z uprawnienia do 12 miesięcy oraz konsument nie będzie ponosił odpowiedzialności za uszkodzenie lub użycie rzeczy.
Przyznanie takiego uprawnienia już w poprzedniej dyrektywie wyniknęło z faktu, że konsument dokonując zakupu na odległość, nie ma możliwości zbadania rzeczy tak, jak mógłby to uczynić dokonując zakupu w stacjonarnym sklepie przedsiębiorcy. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się obecnie 10 dni od dnia doręczenia towaru. Po nowelizacji termin wydłuży się do 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta. Brak informacji o prawie odstąpienia od umowy powoduje, że prawo wygasa dopiero po 12 miesiącach oraz wyłączeniu odpowiedzialności konsumenta za zniszczenie rzeczy.
Dostosowując sklep do nowych przepisów należy pamiętać nie tylko o nowych obowiązkach informacyjnych przy korekcie regulaminu, ale także o technicznych wymogach odnośnie strony, których brak narazi firmę na konsekwencje prawne (link do pkt. 4). Aby uniknąć pomyłek, warto zlecić dostosowanie sklepu profesjonalistom.

WSPARCIE, JAKIE OFERUJEMY

tworzenie i korekta regulaminów stron WWW w zgodzie z aktualnymi przepisami

możliwość indywidualnych konsultacji
monitoring zmian przepisów i bieżąca aktualizacja regulaminów
bezpieczeństwo i solidność gwarantowane certyfikatem
„Bezpieczny sklep” eAlliance Security
warsztaty dla ecommerce przygotowujące do zmian prawnych

pełna opieka prawna firmy od A do Z
Chcesz spać spokojnie, nie martwić się zmianami w prawie i mieć pewność,
że Twoja strona oraz dokumenty są w zgodzie z przepisami?

POZNAJ NASZE PAKIETY

PAKIET REGULAMIN
OD 800 ZŁ*
 • regulamin sklepu
 • wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni
 • formularz reklamacyjny
 • polityka plików Cookies
 • Polityka Prywatności
 • audyt zgodności funkcji sklepu z nowelizacją prawa PO 25 grudnia 2014 r.
 • instrukcja dostosowania funkcji sklepu do ww. nowelizacji
PAKIET GIODO
OD 1200 ZŁ*
 • wypełnienie wniosku do GIODO
 • opracowanie Polityki Bezpieczeństwa
 • opracowanie Instrukcji obsługi systemu informatycznego
INDYWIDUALNE WSPARCIE
ZAPYTAJ O WYCENĘ
 • usługa skierowana do firm zainteresowanych indywidualną opieką prawną w zakresie e – commerce
PAKIET MONITORING
OD 100 ZŁ/mies.*
 • monitoring zgodności regulaminu przez 12 miesięcy
 • sprawdzenie regulaminu pod kątem wpisów klauzul niedozwolonych w rejestrze UOKiK
 • certyfikat dla sklepu
* podane kwoty są cenami netto

WYŚLIJ ZAPYTANIE O OFERTĘ

Zaznacz pakiety, którymi jesteś zainteresowany:
Inne oczekiwania
lub informacje dodatkowe
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Telefon
Nazwa firmy
Adres strony/sklepu